Knihovna Kněždub
Naposledy aktualizováno: 14.11.2018 17:18:29

 

Knihovna účtuje čtenářské poplatky za poskytování základních služeb a tiskových služeb

 

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 10,- Kč

 

2. Pořádkové opatření

    Nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály včas, jsou zasílány upomínky, za něž je povinnen zaplatit tyto poplatky:

 

 I.upomínka...............10,-Kč

II.upomínka...............20,-Kč

II.upomínka...............40,-Kč

IV.upomínka...............50,-Kč

 

Poplatky za všechny upomínky se sčítají.

 

3. Čtenář je povinnen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně. Zjištěné poškození je povinnen ihned ohlásit   knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.

 

4. Za ztracenou nebo poškozenou knihu nebo časopis je požadována náhrada:

 

   a/ kniha, nebo časopis téhož vydání

   b/ zaplacení pořizovací ceny

   c/ uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby - pokud kniha není na knižním trhu

 

   Ve všech případech je čtenář povinnen zaplatit poplatek 50,. Kč za nové knihovnické zpracování

 

5. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu ve lhůtě určené knihovnou, vymáhá náhradu soudní cestou, výlohy s tím spojené hradí čtenář.

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0188 sekund času a 0.58MB paměti.